herdenweise – stádovitý; stádovitě

Die flugunfähigen Tiere lassen sich leicht herdenweise in Netze treiben. – Nelétavá zvířata lze snadno nahnat po stádech do sítí.

komentář