zuschneiden – ořezávat

= etwas durch Schneiden in eine bestimmte, zweckmäßige Form bringen – řezáním dostat něco do konkrétního, užitečného tvaru

Holz millimetergenau zuschneiden – oříznout dřevo na milimetr

Direkt vor Ort kannst Du aus einer Vielzahl an Materialien wählen, welche wir gerne für Dich individuell zuschneiden. – Přímo na místě si můžete vybrat z různých materiálů, které vám rádi nařežeme na míru.

Wir zeigen, wie man in Photoshop Bilder zuschneiden kann. – Ukážeme, jak oříznout obrázky ve Photoshopu.

Mit Hilfe der richtigen Werkzeuge, können das Fleisch richtig zuzuschneiden, und so unnötigen Abfall und Verschwendung vermeiden. – Se správnými nástroji můžete správně ořezávat maso a vyhnout se zbytečnému plýtvání a plýtvání.

komentář