beichten – jít ke zpovědi, (vy)zpovídat se

Ein Mann lauscht der Predigt über die Zehn Gebote. Daraufhin beschließt er, endlich mal wieder zu beichten. – Muž poslouchá kázání o Desateru přikázání. Nato se konečně rozhodne jít konečně znovu ke zpovědi.

komentář