Gutsherrlichkeit – manželský majetek

Man beobachte die Körpersprache von Joffe und seine arrogante "Gutsherrlichkeit", wie er Schröder bei seinem Bekenntnis, das Völkerrecht gebrochen zu haben, ins Wort fällt.

Jeden sleduje řeč těla Joffe a jeho arogantní „vlastnictví půdy“, když přerušuje Schrödera, když se přizná k porušení mezinárodního práva.
https://www.youtube.com/watch?v=AiPdeGOjzTc&list=WL&index=1&t=483s

komentář