Südwesten

im Südwesten von Deutschland – na jihozápadě Německa

US-Bundesstaaten im Süden und Südwesten der USA  – Státy USA v jižních a jihozápadních USA  

komentář