Atem, der – dech

Katastrophen, die die Welt in Atem hielten. – Katastrofy, které udržovaly svět v napětí.

außer Atem – bez dechu

Wenn Pferde im Galopp aus dem Takt kommen, sich gegen Anlehnung wehren oder schnell außer Atem sind, ist oft der Kehlkopf schuld. – Když koně při cvalu ztratí rytmus, vzdorují opření nebo jsou rychle bez dechu, často za to může hrtan.

Er ist beim Laufen außer Atem geratengekommen. – Při běhu mu došel dech.

schwerer Atem – těžký dech

der Atem des Lebens – dech života

Angst presste ihr den Atem ab. – Úzkost jí vyrazila dech.

komentář