erwischen

erwischen = dopadnout při čem; přistihnout

Wenn wir rennen, können wir den Bus noch erwischen. – Pokud poběžíme, můžeme ten autobus ještě stihnout.

Mark rennt zur Haltestelle. Er will den Bus noch erwischen. – Mark běží na zastávku. Chce ještě chytit autobus.

komentář