Rede, die – řeč

Rede von Außenminister im Nationalrat. – Projev ministra zahraničí v Národní radě.
 

lange Rede kurzer Sinn – abychom to zkrátili

komentář