Teilchen, das – částice

Freie Radikale sind aggressive, hochreaktive, winzige Teilchen, die unsere Körperzellen angreifen und schädigen. – Volné radikály jsou agresivní, vysoce reaktivní, maličké částice, které napadají a poškozují buňky našeho těla.

komentář