Brennholz – palivové dříví

Mit Brennholz oder Feuerholz wird Holz bezeichnet, das zum Heizen oder Kochen genutzt wird.

Jako palivové dřevo nebo palivové dříví označuje dřevo, které se používá k vytápění nebo vaření.

komentář