anziehen – obléknout si, oblékat si, nosit (oblečení), vzít si na sebe; přitahovat

anziehen – zog an – angezogen

Ich habe so viele Klamotten, ich weiß nicht, was ich morgen anziehen soll. – Mám tolik oblečení, že nevím, co si zítra vzít na sebe.

 

jemanden anziehen: obléknout někoho
– Ich ziehe das Kind an. (Oblékám dítě.)

etwas anziehen: obléknout si něco
– Ziehst du eine Jacke an? (Oblékáš si bundu?)

 

 

Sloveso existuje často ve zvratné podobě se SICH:

sich anziehen: obléknout se
– Ich ziehe mich schnell an. (Rychle se oblékám.)
– Du solltest dich warm anziehen. (Měl bys se obléknout teple.)

sich warm/kalt anziehen: obléknout si teplé/chladné oblečení
– Im Winter muss man sich warm anziehen. (V zimě si musíte obléknout teplé oblečení.)

sich schick anziehen: obléknout se hezky/elegantně
– Sie zieht sich immer schick an. (Vždy se obléká hezky.)

etwas zum Anziehen haben: mít něco na oblečení
– Hast du etwas Warmes zum Anziehen? (Máš něco teplého na oblečení?)

sich etwas anziehen: obléknout si něco na sebe
– Sie zieht sich einen Pullover an. (Obléká si svetr.)

sich anziehen wie…: obléknout se jako…
– Er zieht sich wie ein Hipster an. (Obléká se jako hipster.)

 

dem Kind einen Anorak anziehen obléknout dítěti bundu

Gegensätze ziehen einander/sich an. Protiklady se přitahují.

 

komentář