Estland – Estonsko

středního rodu, používá se bez členu

schönes Estland – krásné Estonsko

genitiv Estlands

Estlands Nachbarn sind Russland, Lettland und das Baltische Meer. – Sousedy Estonska jsou Rusko, Lotyšsko a Baltské moře.
Estlands Bürger können mehr als 600 E-Government-Dienste nutzen, von der elektronischen Steuererklärung bis hin zum E-Voting. – Občané Estonska mohou využívat více než 600 služeb elektronické veřejné správy, od elektronických daňových přiznání až po elektronické hlasování.
Unzählige Menschen aus Estland, Lettland und Litauen bildeten eine 600 Kilometer lange Menschenkette von Vilinius nach Tallinn. – Nespočet lidí z Estonska, Lotyšska a Litvy vytvořilo 600 kilometrů dlouhý lidský řetězec z Viliniusu do Tallinnu.

komentář