Spanier, der (Spanier) – Španěl

die Spanierin – Španělka; die Spanierinnen – Španělky

Die Portugiesen sind weniger anfällig für Wut als wir Spanier. – Portugalci jsou méně „náchylní“ k hněvu než my Španělé.

Er ist Spanier, aus derselben Gegend wie ich. – Je Španěl ze stejné oblasti jako já.
Seine Mutter ist Engländerin, Vater Spanier. – Jeho matka je Angličanka a otec Španěl.
Die stolzen und rassigen Spanier fallen unter die Kategorie der heißblütigen Südländer. – Hrdí a temperamentní Španělé spadají do kategorie horkokrevných jižanů.

komentář