Ruština – azbuka

Azbuka Česky Azbuka Česky Azbuka Česky
а a к k ч č
б b л l ш š
в v м m щ šč (přesněji dlouhé měkké š)
г g н n
д d о o ъ mezi souhláskou a samohláskou  (např. съезд) působí, že samohláska se čte tvrdě + j (sjezd)
е e (měkčí předchozí souhlásky kromě ж, ц, ч, ш, щ), je (na začátku slova) п p
ё jo (měkčí předchozísouhlásky kromě ж, ц, ч, ш, щ), jo (na začátku slova) р r ы y
ж ž с s ь mezi souhláskou a samohláskou  (např. льёт) působí, že samohláska se čte měkce + j (ľjot). Měkčí předchozísouhlásky kromě ж, ц, ч, ш, щ)
з z т t
и i (měkčí předchozísouhlásky kromě ж, ц, ч, ш, щ) у u э e (nikdy “je”)
й j ф f
х ch ю ju (měkčí předchozísouhlásky kromě ж, ц, ч, ш, щ), ju (na začátku slova)
ц c я ja (měkčí předchozísouhlásky kromě ж, ц, ч, ш, щ), ja (na začátku slova)

komentář