Danzig – Gdaňsk

Danzig ist Teil der so genannten „Dreistadt“, einer ineinander übergehenden urbanen Zone der Städte Danzig-Zoppot-Gdingen. – Gdaňsk je součástí takzvaného „Trojměstí“, navzájem se prostupující městské zóny měst Gdaňsk-Sopoty-Gdyně.

komentář