draußen (draussen) – venku

draußen vor der Tür – venku přede dveřmi

Bei uns kannst du trotz Regen draußen sitzen. Frische Luft, ein Dach über dem Kopf und vor Wind geschützt. – U nás můžete posedět venku i přes déšť. Čerstvý vzduch, střecha nad hlavou a chráněná před větrem.

komentář