Fuchs, der – liška

Den Fuchs muss man mit den Fuchsen fangen. – Lišku musíte chytat s liškami.

Bär und Büffel können keinen Fuchs fangen. – Medvěd a buvol neumí chytit lišku.

Der Fuchs ändert den Balg und bleibt ein Schalk. – Liška změní kůži a zůstane tulákem. (ve smyslu: lišky mění jen srst, ne způsoby.)

Alle Füchse kommen endlich beim Kürschner zusammen. – Všechny lišky se nakonec sejdou u kožešníka.  

Ein schlafender Fuchs fängt kein Huhn. – Spící liška nechytí kuře.

Füchse kennt man bald am Schwanz.  – Lišky se brzy poznají podle ocasu.

komentář