lauern – číhat

Sie lauern hinter jeder Ecke. Du kannst Dich nicht verstecken. – Číhají na každém rohu. Nemůžeš se schovat. 

Welche Gefahren lauern im 21. Jahrhundert? – Jaká nebezpečí číhají v 21. století?

komentář