Geld, das – peníze

(slangově) Knete, die, Kohle, die

Gelder

Außerdem benötigen Sie einen Businessplan, um Investoren und andere potentielle Geldgeber von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen und Gelder für Ihre Gründung zu beschaffen. – Potřebujete také podnikatelský plán, abyste přesvědčili investory a další potenciální finančníky o svém podnikatelském nápadu a získali prostředky pro svůj obchodní nápad.

 

komentář