packen – zabalit; chytit, uchvátit, lapnout

 

Es wird empfohlen, den Koffer etwa eine Woche im Voraus zu packen. – Kufr se doporučuje zabalit zhruba týden předem.

Beim Koffer packen sollte man sich grundlegend nur auf das Wesentliche beschränken und überlegen, was wirklich gebraucht wird. – Při balení kufru byste se měli zásadně omezit na to nejnutnější a myslet na to, co je skutečně potřeba.

„Ei, Großmutter, was hast du für große Hände“ „Daß ich dich besser packen kann.“ – „Ach, babičko, jaké to máš velké ruce?“ „Abych tě mohla lépe chytit.“

Der Greifvogel packte schnell den Hasen. – Dravý pták rychle uchvátil zajíce.

komentář