S-Bahn, die – příměstská železnice, městská dráha

Deutsch: Schema von U-Bahn und S-Bahn
Deutsch: Schema von U-Bahn und S-Bahn (Photo credit: Wikipedia)

Old network plan of Viennas rapid tranit syste...

Systém městské nebo příměstské železnice, součást systému příměstské a městské hromadné dopravy.

S-Bahn, zkratka pocházející patrně z třicátých let minulého století, znamenající podle města Schnellbahn, Stadtbahn nebo Stadtschnellbahn.

 • S-Bahn-Netz: síť příměstské železnice
 • S-Bahn-Station: stanice příměstské železnice
 • S-Bahn-Linie: linka příměstské železnice
 • S-Bahn-Haltestelle: zastávka příměstské železnice
 • S-Bahn-Verkehr: provoz příměstské železnice
 • S-Bahn-Fahrplan: jízdní řád příměstské železnice
 • S-Bahn-Zug: vlak příměstské železnice
 • S-Bahn-Tunnel: tunel městské dráhy
 • S-Bahn-Brücke: most příměstské železnice

 

Rozdíl mezi U-Bahn a S-Bahn

Celkově lze říci, že U-Bahn se zaměřuje na městskou dopravu v centru města, zatímco S-Bahn slouží k přepravě cestujících mezi centrem města a předměstími.

 

 • Trasy a zastávky: U-Bahn (Untergrundbahn) jsou podzemní dráhy, které se často nacházejí v centru města a mají kratší trasy a menší vzdálenosti mezi zastávkami. S-Bahn (Schnellbahn nebo Stadtschnellbahn) jsou příměstské vlaky, které často jezdí nadzemními tratěmi a mají delší trasy a větší vzdálenosti mezi zastávkami.

 • Frekvence: U-Bahn je často častěji provozována a má kratší intervaly mezi jednotlivými spoji, zatímco S-Bahn má obvykle delší intervaly mezi jednotlivými spoji.

 • Rychlost: S-Bahn dosahuje vyšších rychlostí než U-Bahn, protože je navržena tak, aby poskytovala rychlé spojení mezi předměstskými oblastmi a centrem města.

 • Dopravce: U-Bahn a S-Bahn mohou být provozovány různými dopravci. U-Bahn obvykle provozují městské dopravní podniky, zatímco S-Bahn mohou provozovat i vlakové společnosti.

 

 
 

 

 

komentář