gehören – patřit, náležet, příslušet

 
také: angehören, knižně zugehören

 

Unsere Kinder sind hier geboren worden und zur Schule gegangen. Sie gehören in die Schweiz. – Naše děti se tu narodily a chodily do školy. Patří do Švýcarska.

Mein Körper gehört mir. – Moje tělo patří mě.

Er gehört schon ganz zu unserer Familie. – Patří už úplně k naší rodině.

Der gehört schon lange hinter Gitter. – Ten už dlouho patří za mříže.

Seit 1919 gehört Südtirol nicht mehr zu Österreich, sondern zu Italien. – Od roku 1919 nepatří Jižní Tyrolsko k Rakousku, ale k Itálii.

komentář