Judas – Jidáš

einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet – jeden z jeho učedníků, Jidáš Iškariotský, který ho později zradil

komentář