Minute, die

minuta, okamžik, moment

fünf Minuten zu spät – o pět minut později
eine Minute Zeit haben → mít minutku (času)
jede freie Minute zu etwas nutzen – využít každou volnou minutu k něčemu
fünf Minuten vor zwölf – za pět minut dvanáct
auf die Minute genau – na minutu přesně
in letzter Minute – v poslední minutě
in der letzten Minute – na poslední chvíli

komentář