Nominativ, der – nominativ, první pád

 

 

Nominativ ist in der Grammatik die Bezeichnung für einen Kasus (Fall), der vor allem zur Kennzeichnung des Subjekts im Satz dient. – V gramatice je nominativ termín používaný pro pád, který se primárně používá k identifikaci subjektu ve větě.

In der deutschen Schulgrammatik wird der Nominativ auch 1. Fall oder Wer-Fall genannt. – V německé školní gramatice se nominativ jmenuje také první pád nebo Wer-Fall (kdo-pád).

 

komentář