Segen, der – požehnání

 

Der Begriff “Segen” wird aber auch im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet, um etwas Positives zu beschreiben. – Pojem “požehnání” se také používá v běžné mluvě k popisu něčeho pozitivního.

 

um den Segen beten – modlit se za požehnání

jemandem den Segen geben – dát někomu požehnání

jemandem zu etwas seinen Segen geben – dát své požehnání někomu k něčemu (dem Arbeitsbeginn seinen Segen geben – dát k zahájení práce své požehnání)

 

päpstlicher Segen – papežské požehnání

apostolischer Segen apoštolské požehnání

Der apostolische oder päpstliche Segen ist eine besondere Segensform in der römisch-katholischen Kirche. – Apoštolské neboli papežské požehnání je zvláštní formou požehnání v římskokatolické církvi.
“Segen” ist ein Begriff aus der religiösen Sprache und bedeutet eine göttliche Gabe oder Wirkung. In vielen Religionen werden Segnungen von religiösen Autoritäten oder Geistlichen erteilt, um Schutz, Heilung oder Erfolg zu gewährleisten. – „Požehnání“ je výraz z náboženského jazyka a znamená božský dar nebo účinek. V mnoha náboženstvích udělují požehnání náboženské autority nebo duchovní, aby zajistili ochranu, uzdravení nebo úspěch.
Segen vor dem Versprechen  xxx

 

komentář