trotz (s druhým pádem) – bez ohledu, navzdory 

trotz alledem – navzdory všemu, přesto, přes to všechno, přese všechno
trotz schlechter Laune freundlich sein – být přátelský nazdory  špatné náladě

Trotz allem kein Problem, Geld sei genug da, es gebe da so europäische Fonds. – Nazdory všechmu, žádný problém, je tu dost peněz, existují evropské fondy.

Trotz seines sehr allgemein klingenden Titels behandelt das Buch „Der Mond“ fast nur die bemannten US-Missionen zum Erdtrabanten. – Navzdory svému velmi obecně znějícímu názvu se kniha „Měsíc“ zabývá téměř výlučně americkými misemi s posádkou na zemský satelit.

Trotz des bundesweiten Lockdowns sind die Corona-Fallzahlen in Deutschland weiter hoch. – I přes celostátní lockdown je počet případů koronaviru v Německu stále vysoký.

komentář