Umsetzung, die – provedení, uskutečnění

Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 20. Juni 1991 – zákon k provedení usnesení německého Bundestagu ze dne 20. června 1991

komentář