Verunglimpfung, die – pohrdání, hanobení, zlehčování

skandalöse Verunglimpfung des polnischen Staates – skandální hanobení polského státu

komentář