völlig

úplný, úplně, zcela

Sie stellen hier völlig überzogene Forderungen, ist Ihnen das klar? – Kladete úplně přehnané požadavky, je vám to jasné?

komentář