landen (landete, gelandet) – přistát

Noch eine Maß landete auf unserem Tisch. – Ještě jeden máz přistál na našem stole.

Das Flugzeug ist gerade am Flughafen gelandet. – Letadlo právě přistálo na letišti.

komentář