Rhein, der – Rýn

genitiv Rheins nebo Rheines
 
Nominativ   der Rhein

Genitiv          des Rheins/des Rheines

Dativ              dem Rhein/dem Rheine

Akusativ      den Rhein


Podle Němců Rýn rád chodí rád na návštěvu, ale dělá to jen zřídka a když má náladu, v závislosti na počasí.
 
“Oben am jungen Rhein” ist die Nationalhymne Liechtensteins. – “Nad mladým Rýnem” je národní hymna Lichtenštejnska.
 
Der Rhein durchfließt bei seinem Weg von der Quelle zur Mündung die Schweiz, Österreich, Deutschland und die Niederlande. Für Liechtenstein bildet der Rhein den westlichen und für Frankreich den östlichen Grenzfluss. – 

 

Rýn protéká na své cestě od pramene k ústí Švýcarskem, Rakouskem, Německem a Nizozemskem. Pro Lichtenštejnsko je Rýn západní hraniční řekou a východní hraniční řekou pro Francii.

Der Rhein ist 90 Kilometer kürzer als gedacht. In allen Schulbüchern stand bisher die Länge 1.320 Kilometer, tatsächlich sind es aber nur zirka 1.230 Kilometer. – Rýn je o 90 kilometrů kratší, než se očekávalo. Dosud byla délka ve všech učebnicích 1320 kilometrů, ale ve skutečnosti je to jen asi 1230 kilometrů.

Die schönsten Ausfluge am Rhein. – Nejkrásnější výlety na Rýnu.
 

komentář