Impfung, die – očkování  

také: Impfen, das

Impfungen können Kleinkinder vor vielen ansteckenden Krankheiten schützen. – Očkování mohou chránit malé děti před mnoha nakažlivými chorobami.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine vierte Impfung, vor allem für Menschen ab 60 und weitere Risikogruppen. – Stálá vakcinační komise (STIKO) doporučuje čtvrté očkování, a to zejména osobám nad 60 let a dalším rizikovým skupinám.

Das Ziel einer Impfung ist es, die Menschen vor einer übertragbaren Krankheit zu schützen. – Cílem očkování je chránit lidi před přenosnou nemocí.

 

Durch die Impfung wird man immun. – Očkováním se stáváme imunními.

Das Ziel der Impfung ist die Bildung körpereigener Schutzstoffe gegen bestimmte Krankheiten. – Cílem vakcinace je tvorba vlastních protilátek proti některým onemocněním.

 

 

komentář