Halten, das – dodržování

das Halten der Gesetze in der Bibel – dodržování biblických zákonů

komentář