Kauf – koupě, nákup

Unter einem Kauf versteht man den Austausch von Waren gegen Geld Nákup je výměna zboží za peníze.

In der Wirtschaft wird der Begriff “Kauf” oft verwendet, um den Austausch von Waren oder Dienstleistungen gegen Geld zu beschreiben.  V ekonomii se termín „nákup“ často používá k popisu výměny zboží nebo služeb za peníze.

 

komentář