Abwesenheit, die – nepřítomnost

Du kannst das Projekt während meiner Abwesenheit fortführen. – Můžete v projektu pokračovat během mé nepříjemnosti.  

Auch in Ihrer Abwesenheit kann Ihre Katze glücklich sein, wenn sie im Vertrauen ist, dass Sie wiederkommen. – I za vaší nepřítomnosti může být vaše kočka šťastná, pokud k vám má důvěru, že se vrátíte.

komentář