stören – rušit

Lassen Sie sich nicht stören! – Nenechte se rušit!

die öffentliche Ordnung stören – narušovat veřejný pořádek

keiner soll mich stören! – nikdo mě nesmí rušit! 

Ist in Erfurt der Fahrplan gestört, wackelt bundesweit das Bahnnetz. – Pokud dojde v Erfurtu k narušení jízdního řádu, kolísá železniční síť po celém Německu.

Ausstrahlung wieder vom Iran gestört. – Vysílání opět narušeno Íránem.

komentář