unten – dole, dolů

ganz unten – zcela dole

siehe unten  (s.u.) — viz níže

Ich fahre mit der Seilbahn nach oben und manchmal auch nach unten. – Jezdím lanovkou nahoru a někdy i dolů.

komentář