heraus (zkráceně raus) – ven

aus dem Zimmer heraus – ven z pokoje

také odnímatelná předpona u sloves: Die schwer lungenkranke Patientin kommt kaum noch aus seinem Zimmer raus. – Ta pacientka se závažným plicním onemocněním jen sotva vychází ze svého pokoje.

Nawalny will zurück nach Russland. Ein Wiedergänger fordert Putin heraus. – Navalnyj se chce vrátit do Ruska. Navrátilec vyzývá Putina.

Fontaines Killer redet sich mit Alkoholkonsum raus. – Fontainův vrah se vymlouvá na pití alkoholu.

komentář