Gras, das – tráva (i jako marihuana)

Gras ist grün. – Tráva je zelená
Es wächst auf den Wiesen. – Roste na loukách.
Gras ist das Futter für viele Tiere. – Tráva je pro mnohé potravou.

 

Vorbei sind die Zeiten, wo in den Dörfern das Gras mit Sensen gemäht wurde. – Pryč jsou doby, kdy se na vesnicích sekala tráva kosami.

das Gras wachsen hören – slyšet trávu růst

aller Ruhm ist vergänglich – všechna sláva polní tráva
hohes, grünes Gras – vysoká, zelená tráva
Gras mähen – sekat/posekat, kosit trávu
Gras rauchen – kouřit trávu

komentář