Steuerhinterziehung, die – daňový únik

= Hinterziehung von Steuern 

Bei Verdacht einer Steuerhinterziehung kann jeder gegenüber dem Finanzamt Anzeige erstatten. – Při podezření na daňový únik může kdokoli podat stížnost na finanční úřad.

komentář