nervös – nervózní

nervöser Mensch  nervózní člověk

nervöses Benehmen nervózní chování

 

 

Výslovnost: [nɛɐ̯ˈvøːs]

 •  Er ist immer sehr nervös vor wichtigen Prüfungen.
  (Před důležitými zkouškami je vždy velmi nervózní.)
 • Die nervöse Atmosphäre vor dem Auftritt war spürbar.
  (Nervózní atmosféra před vystoupením byla cítit.)
 • Ihre nervösen Bewegungen verrieten ihre Anspannung.
  (Její nervózní pohyby prozrazovaly její napětí.)

 

 • nervös sein (být nervózní)
 • nervös werden (začít být nervózní)
 • nervöse Anspannung (nervózní napětí)
 • nervöse Erwartung (nervózní očekávání)
 • nervöse Reaktion (nervózní reakce)
 • nervöser Zustand (nervózní stav)
 • nervöses Verhalten (nervózní chování)
 • nervöse Symptome (nervózní symptomy)

komentář