Essen, das – jídlo

Essen sollte vor dem Herunterschlucken gekaut werden. – Před polknutím je třeba jídlo rozkousat.

beim Essen sitzen – sedět při jídle 
mit dem Essen anfangen – začít jíst 
jemanden zum Essen einladen – pozvat někoho na večeři

Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. – Jídlo a pití udržují tělo a duši pohromadě.

Ich sollte gesundes Essen kochen. – Měl bych vařit zdravé jídlo.

an einem Essen teilnehmen – účastnit se jídla

Essen auf einem Teller – jídlo na talíři

ein warmes Essen – teplé jídlo
das Essen wird kalt – jídlo vychladne
das Essen auf den Tisch bringen – přinést jídlo na stůl
Essen kochen – vařit jídlo
ich werde dir das Essen warm stellen – nechám pro vás jídlo teplé

am Essen sparen – šetřit na jídle 
für Essen und Trinken sorgen – zajistit jídlo a pití
 
 

Essen mit fünf Gängen – jídlo s pěti chody

Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg. – Vegetariáni užírají mému jezení jídlo.

 

 
 

 

 

komentář