Montansektor – těžební sektor

Die Arbeit im Montansektor brach die traditionellen Zusammenhänge des afrikanischen Stämmesystems auf. – Práce v těžebním sektoru přerušila tradiční spojení afrického kmenového systému.

komentář