Esperanto, a jeho kolébka. Památník Ludvíku Zamenhofovi. Jezero Ančia. Dřevořezné náměstí.

 

Veisiejai je město v Litvě, kousek od hranice s Polskem. V roce 1885 zde svou praxi očního lékaře započal L. Zamenhof, tvůrce umělého jazyka jménem esperanto. Krátkou esperantskou větu rozebírám i ve videu. Veisiejai bylo zároveň panství, kde v něčem, čemu by se česky řeklo asi zámeček, polsky dworek, anglicky manor sídlil místní šlechtic. Je zde jeden z nejstarších parků v Litvě, kde dodnes zůstal jeden z pavilonů, který byl rekonstruován. Ludwik Lejzer Zamenhof (1859-1917) zde žil a pracoval jako oční lékař v roce 1886 zde žil. V hrubých rysech zde navrhl svůj jazyk. Historickou Litvu považoval za svou domovinu a na 3. světovém kongresu esperanta v Cambridge v roce 1907 veřejně prohlásil: „Nyní mi vyvstáváš před očima, má milovaná Litvo, moje nešťastná vlasti, na kterou nikdy nezapomenu.“ Dnes jsou ve Veisiejai dva památníky a název ulice připomínající Ludwika Zamenhofa. Jmenovanou větu a její esperantskou verzi rozebíráme ve videu.

 

 

komentář