gesperrt – zavřeno (příčestí minulé od sperren)

In Serbien werden Internetseiten attackiert, Blogs gesperrt und Blogger festgenommen. – 

V Srbsku se útočí na internetové stránky, blokují blogy a zatýkají blogeři.

komentář