Palästinenser – Palestinec

der /ein Palästinenser – Palestinec die / eine Palästinenserin – Palestinka

Militante Palästinense feuerten daraufhin zahlreiche Raketen ins israelische Grenzgebiet. – Militantní Palestinci poté vystřelili do izraelské pohraniční oblasti četné rakety.

Als Palästinenser galten ursprünglich alle Bewohner im gesamten Völkerbundsmandat für Palästina.  – Za Palestince byli původně považováni všichni obyvatelé celého mandátu Ligy národů pro Palestinu.

komentář