Quote, die – kvóta

Die zusätzliche Quote wird nach objektiven und nicht diskriminierenden Kriterien zugeteilt. – Dodatečná kvóta se přiděluje podle objektivních a nediskriminačních kritérií.

komentář