Rechtspflege

Der Begriff der Justiz wird teils synonym mit dem der Rechtspflege gebraucht. Der Begriff wird in einem staatsrechtlichen Sinne als Synonym für die Judikative gebraucht. In einem engeren Sinne beschreibt der Begriff Justiz die ordentliche Gerichtsbarkeit, die Staatsanwaltschaften, die Justizverwaltung, die Strafvollzugsbehörden und die Notariate.

Pojem justice se používá částečně synonymně s pojmem výkon spravedlnosti. Termín je používán v ústavním smyslu jako synonymum pro soudnictví. V užším smyslu pojem spravedlnost popisuje běžné soudnictví, státní zastupitelství, výkon spravedlnosti, trestní orgány a notářské úřady.

komentář