überprüfen – kontrolovat, přezkoušet, přezkoumat, prozkoumat

Um die Menschen in unserem Land zu schützen, schließen wir die Grenzen und überprüfen jedes Auto bei der Einreise nach Österreich.

Abychom chránili lidi v naší zemi, zavíráme hranice a kontrolujeme každé auto při vjezdu do Rakouska.

komentář